Kolon Karbon elyaf kaplama

Kolon Güçlendirme
Depreme karşı rijit davranan, maksimum kapasiteyi aşan, deprem kuvvetlerine karşı basınç, çekmeyi sağlayamayan, yatay, düşey kuvvetler karşısında yıkıntıya sebebiyet verecek kolonlarda; kolon mantolama (Kolon sargı) yapılabilir.

  • Kolon Güçlendirme Yöntemleri;
  • Betonarme Manto Güçlendirme
  • Karbon Fiber Güçlendirme
  • Çelik Güçlendirme

Kolon mantolama yapmak için bilgisayar ortamında modellenen, analizi yapılan taşıyıcı sistemin dört tarafına, 10 cm, 15 cm beton, çelik S420 takviye yapılarak tekrar analiz edilir.

Binayı ayakta tutmak için yeterli sayıda manto yapılarak projelendirilir.

Manto uygulaması için kolon etrafları, pas payları kırılır. Kolon sarılmasına engel olacak her şey kaldırılır. Bodrumda çalışma yapılıyorsa zeminde temel ön hazırlığı için kolon etrafları açılır.